Poradnia Audiologiczna, Łódź

« wróć

Czym jest audiologia?

Audiologia to dział nauk medycznych wchodzących w skład otorynolaryngologii. Jest to nauka zajmująca się odbieraniem dźwięków ze środowiska przez człowieka. Audiolog zajmuje się zaburzeniami prawidłowego słyszenia, wszelkimi schorzeniami związanymi z niedosłyszeniem oraz chorobami narządu słuchu zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Nauką pokrewną audiologii jest foniatria odpowiadająca za zaburzenia i schorzenia związane z wydobywaniem głosu.

Czym zajmuje się lekarz audiolog?

Pacjent jest kierowany do audiologa najczęściej przez laryngologa (o ile ten samemu nie posiada takiej specjalizacji). Audiolog ustala przyczyny zaburzeń w prawidłowym słyszeniu u pacjenta. W gabinecie audiologicznym przeprowadza się wszelkie badania związane z przyczynami i zaawansowaniem niedosłuchu. Dokonuje oględzin stanu ucha za pomocą wziernika, a także sprawdza drożność trąbki słuchowej. Audiolog może przeprowadzić również tzw. próbę Schwabacha, która polega na przyłożeniu drżącego stroika do kości skroniowej. Jest to subiektywna metoda, dzięki której będzie możliwe określenie czasu słyszenia dźwięku drogą kostną. Lekarz audiolog wykonuje również bardziej dokładne badanie audiometryczne będące tonalnym progowym badaniem słuchu. Badanie umożliwia wykrycie wad słuchu i wykonywane jest przy pomocy audiometru, który generuje do słuchawek dźwięki o częstotliwości od 125 do 10 000 Hz. Badanie audiometryczne umożliwi także prawidłowe dobranie aparatu słuchowego, w przypadku osób, u których jest on niezbędny.

Kiedy udać się do audiologa?

Co oczywiste do lekarza audiologa powinniśmy wybrać się, gdy czujemy, że mamy problemy ze słuchem. Czasami zauważamy, że my sami lub któreś z naszych bliskich ma problemy ze zrozumieniem mowy lub rozpoznaniem dźwięków z otoczenia. Zdarza się również, że słyszymy dźwięki tak, jakby dochodziły zza ściany. Wszystkie te objawy powinny być pierwszym sygnałem do tego, aby udać się do laryngologa lub poradni audiologicznej.

Do lekarza audiologa możemy udać się z następującymi schorzeniami:

  • niedosłuch,
  • głuchota,
  • zaburzenia mowy,
  • chrypka,
  • bezgłos,
  • szumy uszne,
  • zaburzenia połykania,
  • zaburzenia równowagi,
  • zawroty głowy.

W praktyce często ignorujemy przypadłości związane ze słuchem, co niestety może prowadzić do poważnych powikłań.

Poradnia audiologiczna Łódź

W Łodzi obecnie znajdują się kilka poradni audiologiczne. Jedną z nich jest Poradnia Audiologii i Foniatrii działająca przy Emiton (Próchnika 41, Łódź). Poradnia świadczy zarówno wizyty prywatne jak i na NFZ w oparciu skierowanie od laryngologa. Placówka zapewnia szeroki zakres usług związanych z badaniami słuchu.

znajdź najbliższe centrum