Istnieje kilka odmian ubytku słuchu

« wróć

Tak poinformowany lekarz specjalista odpowie Ci na pytanie dotyczącego tego, w jaki sposób dokładnie rozpoznać to, z jaką wadą się zmagasz. Protetyk słuchu,w oparciu o analizę tego, co Ci dolega, przeprowadzi gruntowne badanie i dobierze odpowiedni aparat słuchowy. Specjalista, dokonując szczegółowej analizy, wskaże stopień ubytku słuchu i określi z jaką aktualnie odmianą uszkodzenia słuchu się zmagasz.

 

Na stopień ubytku słuchu wpływa poziom słyszalnych dźwięków.

Jakie wyróżnia się stopnie uszkodzenia słuchu?

Klasyfikacja słuchu, to siedem poziomów, względem których określamy to w jaki sposób słyszymy. Skalę słyszalności dzielimy zatem na:

  • Słuch prawidłowy
  • Ubytek nieznaczny
  • Ubytek lekki
  • Ubytek umiarkowany
  • Ubytek średniociężki
  • Ubytek głęboki oraz
  • Ubytek bardzo głęboki

 

Kategorie niedosłuchu

Specjalista w trakcie badania zaznacza na specjalnie wygenerowanym audiogramie poziom słyszalnych dźwięków. Wiedząc, w jakiej części schematu uplasował się wynik pacjenta, dodatkowo określa, jaki stopień ubytku słuchu pacjent posiada.

Niedosłuch nie jest tylko jednostronny. Może dotyczyć zarówno uszkodzenie funkcji prawego, jak i lewego ucha oraz dwóch w tym samym czasie. Dysfunkcja ta dzieli się na kolejno cztery kategorie:

 

 

 

 

1. Niedosłuch obuuszny i jednostronny - wskazuje na lokalizację niedosłuchu

2. Niedosłuch symetryczny i asymetryczny - to podział dotyczący tego, jak poziom niedosłuchu plasuje się w organach dotkniętych uszkodzeniem. Symetryczny mówi nam o jednakowym ubytku zarówno w jednym, jak i drugim uchu. Asymetryczny natomiast traktuje o zróżnicowanych poziomach i rodzajach.

3. Progresywny i nagły świadczy o sile i postępie rozwijania się ubytku w uszach. Progresywny będzie nam towarzyszył bardzo długo, rozwijając się i stopniowo pogarszając. Nagły jest bardzo często wynikiem jakiegoś urazu mechanicznego. Po zauważeniu takiego pogorszenia się słyszenia, zalecana jest natychmiastowa wizyta u specjalisty.

4. Zmienny i stały.  To ostatni podział niedosłuchu. W przypadku kategorii zmienny, może się pojawić pogorszenie lub polepszenie, z biegiem upływu czasu. W stałym niedosłuchu, natężenie ubytku pozostaje bez zmian.

znajdź najbliższe centrum